PortMonitorOK
henniedegans.nl
|
Intro
|
Boekjes
|
Bestellen
|
Workshops
|

Hennie de Gans-Wiggermans schrijft boeken met kinderliedjes, versjes en verhaaltjes gericht op de praktijk van kinderdagverblijf, peuter- en kleuterklas. Maar ook ouders met jonge kinderen kunnen veel nut en plezier aan deze boeken beleven.

Na haar opleiding tot kleuterleidster heeft Hennie de Gans-Wiggermans vanaf 1964 met peuters en kleuters gewerkt. In 1981 koos zij voor het Vrijeschoolonderwijs, eerst met peuters en later met kleuters. De laatste jaren heeft zij zich steeds meer toegelegd op het doorgeven van haar ervaring. Niet alleen door het samenstellen van boeken. Ook door het geven van workshops, advies en begeleiding aan collega's, ouders en andere belangstellenden.

De volgende titels zijn inmiddels verschenen:

 • Zonnestraaltjes
 • Kijk eens
 • Gewoon!
 • Mag ik ook?
 • Een, Twee, Huppetee!
 • Luister even
 • Natuurlijk
 • Voor jou wil ik zingen
 • 's Morgens vroeg
 • Het staldeurtje
 • Nog een keer!
 • Timpetuis, ben je thuis?
 • Heel het jaar feest!
 • Spélen is Leren!

Zonnestraaltjes

Hennie de Gans Wiggermans - Zonnestraaltjes
Bestelnr:
14
Prijs:
€ 17,00

Een boek met herhaal-verhaaltjes die zich afspelen in de buiten-omgeving van kinderen. Een waardig vervolg op ‘Nog een keer!’ Allemaal bedacht en geschreven door Hennie de Gans-Wiggermans. Met suggesties voor tafelspelletjes, het uitspelen met kleuters en tips hoe zelf zo’n klein verhaaltje te maken. Het ‘Vertelrecept’ leert je om het verhaal ‘by heart’ te vertellen. Verhaaltjes om te plezieren, maar ook om te helpen bij de taal- en fantasieontwikkeling van jonge kinderen.


Kijk eens

Hennie de Gans Wiggermans - Kijk eens
Bestelnr:
13
Prijs:
€ 22,00

Hoe kijken kinderen en wat zien ze?Hoe kijken wij naar wat kinderen zien?Hoe kijken zij naar wat wij zien? Wat zien kinderen als ze buiten zijn? Zien we alles waarnaar we kijken? Kijken en zien is niet vanzelfsprekend. Kinderen kunnen niet anders. Als wij leren te kijken zoals jonge kinderen, gaat er een wereld van verwondering open.
Een verwondering die versterkt wordt door met liedjes en verhaaltjes de aandacht te vestigen op wat buiten te zien en te beleven is. Dit boek geeft achtergronden in zestien thema’s en kan de praktijk ondersteunen met de 27 liedjes, 53 versjes en 17 verhaaltjes.
De liedjes zijn zonder muziekbegeleiding ingezongen en staan op de bijbehorende CD.


Gewoon!

Hennie de Gans Wiggermans - Gewoon!
Bestelnr:
12
Prijs:
€ 22,00

Ontwikkeling en opvoeding van kinderen in leesbare verhalen. Tien jaar lang schreef zij in 'Rondom het kind' een column over kijken naar en zien van kinderen met haar kleindochters als voorbeeld. Deze columns zijn gebundeld en aangevuld met artikelen over ontwikkeling en opvoeding van peuters en kleuters. De 15 liedjes staan zonder begeleiding op de CD.


Mag ik ook?

Hennie de Gans Wiggermans - En nu allemaal
Bestelnr:
11
Prijs:
€ 22,00

De omgeving waarin kinderen opgroeien is medebepalend voor hun ontwikkeling. Door in de nabijheid van kinderen onze werkzaamheden met plezier te verrichten, kunnen zij van ons leren. Huishoudelijk en ambachtelijk werk en de daaruit voortvloeiende bewegingen zullen kinderen stimuleren dit na te spelen. Liedjes, versjes en verhaaltjes werken daarbij ondersteunend. De zeventien liedjes staan op de CD.


Een, Twee, Huppetee!

Hennie de Gans Wiggermans - Een, Twee, Huppetee!
Bestelnr:
10
Prijs:
€ 22.00

Niet het rekenen maar rekenvoorwaarden staan centraal! Meegenomen langs de ontwikkelingslijn van jonge kinderen om zo de stadia van het rekenbegrip te ontdekken. Met duidelijke uitleg en veel praktijkvoorbeelden. Honderdenveertien pagina's veel achtergrond, beschrijvingen en aanwijzingen, honderd versjes en vijfentwintig liedjes met muzieknotatie. Met de nieuwe CD kunnen de liedjes geoefend worden.


Luister even

Hennie de Gans Wiggermans - Luister even
Bestelnr:
9
Prijs:
€ 22.00

Taalontwikkeling begint bij kleine kinderen door voor hen te zingen en te bewegen. Negentig liedjes (met muzieknotatie) en versjes waarin de dialoog centraal staat. Allemaal geschikt om 'mee en uit te spelen' met en voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Honderdentien pagina’s achtergronden, beschrijvingen, aanwijzingen hoe te spelen als handgebaren-, tafel- of klein 'toneel'spel. Nieuw is de bijgeleverde CD met 14 liedjes.


Natuurlijk

Hennie de Gans Wiggermans - Natuurlijk
Bestelnr:
8
Prijs:
€ 22.00

Natuurlijk: geef je géén natuurlésjes! Natuurlijk: is vooral doen én herhalen! Natuurlijk: volg je het ritme van de natuur. Natuurlijk: vertel je verhaaltjes, zing je liedjes en laat je spelen met wat de natuur geeft. Natuurlijk: met veel suggesties, 20 seizoenverhaaltjes, 50 opzegversjes, knutsels, doe-suggesties en een CD met 18 liedjes


Voor jou wil ik zingen

Hennie de Gans Wiggermans - Voor jou wil ik zingen
Bestelnr:
7
Prijs:
€ 22.00

Tweeënvijftig luisterliedjes met muzieknotatie uit de tijd van onze (bet)overgroot-ouders. Ze spreken jonge kinderen van nu ook aan. Omdat de gezongen verhaaltjes zich afspelen in hun belevingswereld. Ze gaan over stout zijn, slapen gaan, bloemen, poesjes en andere dieren. Met een korte geschiedenis van het kinderlied en gebruiksaanwijzingen. Met de bijgeleverde CD, kunnen alle liedjes geoefend worden.


's Morgens vroeg

Hennie de Gans Wiggermans - 's Morgens vroeg
Bestelnr:
6
Prijs:
€ 22,00

Dit is geen boek met kant en klare ochtendspelen, maar één dat laat zien hoe je ze zelf op een eenvoudige manier kunt maken én het waarom. Dus met veel aanwijzingen en suggesties, voorbeelden, liedjes en versjes, waaronder een aantal handgebarenspelen van Wilma Ellersiek. Nieuw is de bijgeleverde CD, waarmee alle zesentwintig liedjes geoefend kunnen worden.


Het staldeurtje

Hennie de Gans Wiggermans - Het staldeurtje
Bestelnr:
5
Prijs:
€ 21,00

Kerst- en Driekoningen-spelletje(s) voor peuters en kleuters. Oude en nieuwe kerstliedjes met muzieknotatie vormen het uitgangspunt! Met aanwijzingen voor de opstelling van de 'spelers' en patronen voor het maken van de verkleedkleren. Nieuw is de bijgeleverde CD, waarmee alle negentien liedjes geoefend kunnen worden.


Nog een keer!

Hennie de Gans Wiggermans - Nog een keer!
Bestelnr:
4
Prijs:
€ 17,00

Drieëndertig kleine seizoensverhaaltjes en volkssprookjes, waarin de herhaling centraal staat. Om te lezen, te vertellen en te spelen, want bij elk verhaaltje of sprookje staan suggesties voor het maken en uitvoeren van tafelspelletjes. Met achtergronden en waarom deze verhaaltjes en tafelspelletjes voor jonge kinderen zo belangrijk zijn.


Timpetuis, ben je thuis?

Hennie de Gans Wiggermans - Timpetuis, ben je thuis?
Bestelnr:
3
Prijs:
€ 22,00

Een werkboek over het zingen en opzeggen van versjes, met de nadruk op beweging. Vol slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden. Hand- en vingerspelletjes met beschreven beweging. Geschikt om te doen met kinderen van nul tot zeven jaar. Met tips over het belang van de spelletjes en hoe ze thuis of met een groep gedaan kunnen worden. De liedjes én versjes staan zonder begeleiding op de CD.


Heel het jaar feest!

Hennie de Gans Wiggermans - Heel het jaar feest!
Bestelnr:
2
Prijs:
€ 17,00

De vele feesten in de vrijeschoolkleuterklas worden vanuit de praktijk beschreven. Evenals een verjaardagsfeest, een winterwandeling, een geboorte- en een Sint Nicolaasverhaal. Bijna negentig pagina's met achtergronden, liedjes, versjes, suggesties met het hoe en waarom. De vier uitgewerkte handgebarenspelen van Wilma Ellersiek maken het tot een echt werkboek voor opvoeders van het kind tussen nul en zeven jaar.


Spélen is Leren!

Hennie de Gans Wiggermans - Spelen is leren
Bestelnr:
1

Prijs:
€ 17,00


In hun spel leren jonge kinderen alles wat nodig is voor het later volgende intellectuele leren. Een boek met achtergronden, liedjes, versjes en suggesties over het hoe en waarom. Over gewoonten en inrichting van de vrije kleuterklas én het waarom. Een dagprogramma in de kleuterklas beschreven vanuit de praktijk. Over schoolrijpheid, jaarafsluiting en omgaan met veranderingen.


Bestellen

Zit er een CD bij?

De liedjes in een aantal boeken zijn professioneel en zonder muziekbegeleiding ingezongen door Judith Zirkzee-Bordewijk van 'Zingedinge'. Als u een boekje bestelt ontvangt u ook de bijbehorende CD.

Wie de boekjes al heeft kan de CD’s los bestellen, zij kosten per stuk € 6,00. Vermeld duidelijk het nummer van de CD die u wenst (bijvoorbeeld: CD nr 8 = de CD die bij 'Natuurlijk' hoort).

Zo bestelt u:

 1. Noteer het (de) bestelnummer(s) en tel de prijs van de boekjes en/of CD's bij elkaar op, samen met de verzendkosten.
  Uw bijdrage in de verzendkosten binnen Nederland is:
  • Als u alléén CD's bestelt: € 3,50
  • Eén tot en met drie boekjes: € 4,50
  • Vier tot en met tien exemplaren: € 7,00
  • Meer dan 10 exemplaren: geen verzendkosten.
  Verzendkosten voor België: € 10,00 per zending
 2. Stuur uw naam, adres en bestelnummers per e-mail naar: info@dgnp.nl
 3. Het totaalbedrag maakt u over op rekening met IBAN-nummer:
  NL02 INGB 0008 1173 32 (BIC: INGBNL2A)
  t.n.v. DGNP Educatieve Uitgaven, Pieterburen.
 4. Vermeld bij de mededelingen besteladres en bestelnummer(s).
 5. Voor de volledigheid: stuur een e-mail met uw postadres naar info@dgnp.nl
 6. U ontvangt bij uw bestelling een BTW-factuur.

Educatieve uitgaven

Adviesbureau voor de pedagogie van het jonge kind
Wierhuisterweg 27 9968 AN Pieterburen
tel 06 51399555
info@dgnp.nl
NL02INGB0008117332 || BTW nr NL63526724 || KvK nr 17109524

Workshops

Op verzoek verzorgen wij praktijkgerichte workshops van één of meer dagen. Actieve deelname speelt een belangrijke rol; theorie- en praktijkonderwijs vindt gelijktijdig plaats. We oefenen veel en kijken waarom het juist op een bepaalde manier gedaan wordt. Er zijn inhoudelijk twee verschillende workshops, die in lengte en inhoud kunnen verschillen.

Workshop 'Timpetuis; spelen met liedjes en versjes.'

Spelen met liedjes en versjes
Over het zingen en opzeggen van liedjes en versjes, met de nadruk op beweging. Slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden. Maar ook hand- en vingerspelletjes en de bijbehorende bewegingen.

Workshop 'Handgebarenspelen van Wilma Ellersiek'

Als antwoord op de vele problemen die zij bij jonge kinderen tegenkwam, ontwikkelde hoogleraar Wilma Ellersiek (1921-2007), ritmische muzikale handgebarenspelen. Zij verdiepte zich in de pedagogiek van Rudolf Steiner en werkte zijn impulsen over gebaren, bewegen en ritme uit. Bij deze spelen gaat het om het tot uitdrukking brengen van melodie, ritme, intonatie en klank in het gesproken woord. Het vraagt heel veel oefening van de leerkracht om de gebaren tot in de puntjes te beheersen.
Leidraad vormt ondermeer:

 • Wat is er anders aan dan de 'gewone' gebarenspelletjes?
 • Wat is de werking van deze spelen?
 • Waar worden de kinderen op aangesproken?
 • Welke zintuigen worden aangesproken en ontwikkeld bij het doen ervan?
 • Hoe kan het dat drukke kinderen rustig worden en stille kinderen beweeglijker?
 • Hoe doe je ze zo dat ze ook inderdaad werken bij kinderen?
 • Hoe maak je deze spelen tot iets waar jezelf en de kinderen met vreugde aankunnen meedoen?


Deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en een certificaat van deelname.
Prijzen op aanvraag en afhankelijk van aantal deelnemers

Workshop op uw locatie?

De workshop vindt plaats in uw school of vestiging. U verzorgt zelf de werving van minstens tien deelnemers, zoals collega peuter- en kleuterleidsters of (gast) ouders.

Tijdsduur en prijs:

Tijdsduur: Tweemaal twee en een half uur, onderbroken door koffie/thee/lunchpauze

Basisprijs: € 490,-
Toeslag meer dan 10 deelnemers: € 22,50 p.p voor de 11e t/m 16e deelnemer
Toeslag bij 17 of meer deelnemers: € 20,- p.p vanaf de 11e deelnemer
(Bijvoorbeeld: totaal 21 deelnemers: = € 470,- + (11 x € 20,- = € 220,-) totaal € 690,-)
Bijdrage reiskosten maximaal € 90,- BTW 6%
(Bovenstaande prijzen zijn inclusief uitvoerings-, voorbereidings- en reisuren.)

Of een weekend bij ons?

Een workshop van vijf dagdelen, inclusief verblijf en biologische maaltijden in combinatie met ontspannende activiteiten, zoals een stiltewandeling naar de waddendijk of een muziekuitvoering in de middeleeuwse kerk. U verzorgt zelf de werving van minimaal tien deelnemers, zoals collega peuter- en kleuterleidsters of (gast)ouders. Ook uitstekend als teambuilding.

Prijzen op aanvraag en afhankelijk van aantal deelnemers