Hennie de Gans-Wiggermans

Voor jou wil ik zingen

Bestelnummer 7 - Prijs: € 23,00

Tweeënvijftig luisterliedjes met muzieknotatie uit de tijd van onze (bet)over-groot-ouders. Ze spreken jonge kinderen van nu ook aan. Omdat de gezongen verhaaltjes zich afspelen in hun belevingswereld. Ze gaan over stout zijn, slapen gaan, bloemen, poesjes en andere dieren. Met een korte geschiedenis van het kinderlied en gebruiksaanwijzingen. Met de bijgeleverde CD kunnen alle liedjes geoefend worden.

Voor jou wil ik zingen

Al heel lang was ik van plan de liedjes op te schrijven, die mijn moeder vroeger voor mij zong en ik daardoor van haar heb geleerd. Ik zong ze vanuit mijn herinnering met veel plezier voor mijn kinderen thuis en in de peuter- en kleuterklassen. Toen ik met het verzamelen van boekjes met kinderliedjes begon, vond ik veel van de teksten terug. Heel veel leuke en bruikbare liedjes staan er in deze boekjes, maar de inhoud van dit boek heb ik beperkt tot eigen herinneringen. Liedjes die mijn moeder in haar jeugd op school geleerd had en voor mij en mijn zusje zong.

Omdat zij overleden is en ik haar er niets meer over kan vragen, ben ik naar mijn moeders zuster gegaan. Zij herinnerde zich uit haar jeugd nog een aantal liedjes en begon ze enthousiast voor me te zingen. Ik bedacht toen dat ik ook bij mijn schoonmoeder te rade kon gaan. Zij vulde het boekje aan met herinneringen uit haar jeugd. Niet alleen ouders en leidsters gebruiken inmiddels dit boekje, maar juist ook oma’s en andere oudere mensen vinden hierin de herinneringen uit hun jeugd. Hopelijk blijven de juweeltjes, die deze liedjes toch zijn, zo ook voor de toekomst bewaard.

 

Inhoud:

Zoals de ouden zongen...
Luisterliedjes
Wanneer zingen?
De goede toonhoogte
Uit het hoofd (by heart)
Herhaling
Uitspelen
Oude teksten
Het belang van zingen
Een stukje  geschiedenis
De liedjes:
... zingen ook de jongen

Luister naar een van de liedjes: