Hennie de Gans-Wiggermans

Timpetuis, ben je thuis?

Bestelnummer 3 - Prijs: € 23,00

Een werkboek over het zingen en opzeggen van versjes, met de nadruk op beweging. Vol slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden. Hand-, en vingerspelletjes met beschreven beweging. Geschikt om te doen met kinderen van nul tot zeven jaar. Met tips over het belang van de spelletjes en hoe ze thuis of met een groep gedaan kunnen worden. De ruim vijftig liedjes én versjes staan zonder begeleiding op de CD.

Timpetuis, ben je thuis?

Kinderen bewegen al bij de geboorte en al bewegend ontwikkelen ze zich. Eerst ongecontroleerd, maar steeds gerichter en verfijnder, naarmate ze ouder worden. Door het maken van gebaren tijdens het zingen van liedjes kunnen wij kinderen op een natuurlijke manier helpen met die ontwikkeling. Kinderen zullen een liedje of versje eerder leren en door de bewegingen wordt het ook een deel van henzelf. Met de gebaren worden kinderen direct aangesproken en wordt de tekst levendig. Daarom is de ondertitel: ‘Liedjes en versjes om (mee) te spelen’. Door de aanwijzingen kan de inhoud een hulp zijn om op een creatieve manier bewegend bezig te zijn.

Kinderen zullen vanuit de nabootsing mee gaan doen en al doende leren ze. Kinderen houden van herhaling en hebben deze nodig om te kunnen leren. ‘Nog een keer....’, is daarom niet saai of fantasieloos, maar juist een stimulans voor kinderen. Het zelfde liedje of versje kan dus steeds weer gedaan worden. Bij het spelen van de liedjes en versjes zijn naast herhaling, ook ritme, dynamiek en intonatie in tekst, melodie en gebaar belangrijk. Probeer altijd met alle aandacht en gevoel te zijn bij de dingen die gedaan worden. Kinderen haken af als dit niet gedaan wordt. Eén van de belangrijkste zaken bij het zingen met kinderen is humor. Maar vooral het enthousiasme waarmee samen wordt gespeeld zal voor onszelf en de kinderen heel plezierig werken.

In deze uitgave staan oude en nieuwe versjes, liedjes en spelletjes, waarbij de bewegingen kort zijn beschreven.De beschreven gebaren zijn niet bindend. Het gaat er in eerste instantie om dat er tijdens de versjes en liedjes bewogen wordt en de gebaren de tekst kunnen ondersteunen. Alle bewegingen staan vóór de tekst, omdat bij jonge kinderen begonnen moet worden met de gebaren en dan pas met tekst. Zo krijgen ze de tijd om los te laten waar ze mee bezig zijn en mee te gaan in het proces.

Hoe de liedjes gezongen worden, maar ook hoe de intonatie bij de versjes is, staat op de bijhorende instructie-CD. Bedenk elke keer weer bij alles wat gedaan wordt: Niet het vele is goed, maar het goed doen  is veel! Het belangrijkste is het plezier wat samen met de kinderen wordt beleefd, dat geeft levensvreugde! Kortom zingen, spelen, en bewegen met kinderen is op alle fronten gezondmakend ook voor degene die het met hen doet.

Inhoud:

Timpetuis, inleiding
Wiegenliedjes
Kriebelliedjes
Paardje rijden
Schuitje varen
Spelen met de handen
Spel met de vingers
In de kring
Spel in de kring
Nisse Timpetem (Deens)

Luister naar een van de liedjes: