Hennie de Gans-Wiggermans

Dikkie, dikkie, duim

Bestelnummer 15 - Prijs: € 20,00

Spelletjes met beweging geven kinderen en onszelf veel plezier. De aandacht die we hebben bij het doen ervan merken kinderen meteen en schenkt hen vertrouwen. Dit vertrouwen sterkt hun zelfvertrouwen en dat hebben ze hard nodig in een wereld met zoveel wisselende en soms heftige gebeurtenissen. Kleine kinderen zijn nog met hun fysieke ontwikkeling bezig en moeten daar de tijd en aandacht voor krijgen. Ze leggen in de eerste zeven jaar een basis voor het verdere leren en leven. Vooral het zingen, opzeggen en doen voor en met de kinderen is belangrijk. En wat is er leuker dan merken hoe enthousiast kinderen er van worden.

Dikkie, dikkie, duim

Maar het is niet alleen leuk, er wordt door het spelen van deze spelletjes heel veel geleerd.

Hand- en vingerspelletjes stimuleren de hersen-, de motorische- en de taalontwikkeling. En dan hebben we de sociale fantasie nog niet genoemd. Vingerspelletjes en handgebaren zijn de tegenhanger van de grote bewegingen die kinderen door het vrije spel ontwikkelen. De fijne motoriek wordt mede door deze spelletjes tot in de vingertoppen geoefend. De spelletjes kunnen gedaan worden in symmetrie en asymmetrie. Hierdoor ontstaat het fijne beweeglijke denken. Alles wat in de vingertoppen gebeurt, spiegelt zich namelijk ook in het denken.

Door gebaren te ondersteunen met liedjes en versjes, gaat het kind zich vanuit de belevingswereld verbinden met de klanken, tekst en de bewegingen. Bij het nabootsen van vingerspelletjes beweegt het denken van buiten naar binnen en geeft een innerlijk tevredenheid. Door het woordgebruik in de tekst wordt het spreken ontwikkeld en komt de taalontwikkeling op gang.

Niet alleen in de vrijeschool maar ook steeds meer bij reguliere scholen klinkt de roep om beweging in samenhang met liedjes en versjes. Ook uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat dit voor de taalontwikkeling van wezenlijk belang is.

Inhoud:

Belangrijk bij het doen
Bewegen en het leren van taal
Handgebarenspelen van Wilma Ellersiek
Het verband tussen beweging en taal
Waarom dit boek?
Welke gebaren kunnen worden gemaakt?

De 85 versjes per groep
Op schoot: Vanaf nul jaar
Allemaal van mij: Vanaf één jaar
Mijn handen kunnen alles: Vanaf twee jaar
Alle vingers doen mee: Vanaf drie jaar
Ik kan dieren maken: Vanaf drie jaar
Elk seizoen iets anders: Vanaf vier jaar
Nog wat toe: Vanaf drie jaar