|
Intro
|
Boekjes
|
Bestellen
|
Workshops
|

Hennie de Gans-Wiggermans schrijft boeken met kinderliedjes, versjes en verhaaltjes gericht op de praktijk van kinderdagverblijf, peuter- en kleuterklas. Maar ook ouders met jonge kinderen kunnen veel nut en plezier aan deze boeken beleven.

Na haar opleiding tot kleuterleidster heeft Hennie de Gans-Wiggermans vanaf 1964 met peuters en kleuters gewerkt. In 1981 koos zij voor het Vrijeschoolonderwijs, eerst met peuters en later met kleuters. De laatste jaren heeft zij zich steeds meer toegelegd op het doorgeven van haar ervaring. Niet alleen door het samenstellen van boeken. Ook door het geven van workshops, advies en begeleiding aan collega’s, ouders en andere belangstellenden. Zij is hoofdredacteur van het blad ‘Rondom het Kind’.

De volgende titels zijn inmiddels verschenen:
 • Nieuw: 'Gewoon'
 • Mag ik ook..?
 • Eén, twee, huppetee..!
 • Luister even...
 • Natuurlijk
 • Voor jou wil ik zingen
 • ´s Morgens vroeg
 • Het staldeurtje kraakte
 • Nog een keer
 • Timpetuis, ben je thuis?
 • Héél het jaar feest!
 • Spelen is Leren!

'Gewoon'

Hennie de Gans Wiggermans - Gewoon
Bestelnr:
12
Prijs:
€20,00

Een boek voor (groot-)ouders, peuter- en kleuterleidster. Opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen in leesbare verhalen.

Tien jaar lang verzorgde Hennie de Gans-Wiggermans voor het blad 'Rondom het Kind' een column. Voor elk nummer schreef zij een artikel over kijken naar en zien van kinderen, met haar kleindochters als voorbeeld. In dit boek zijn deze columns gebundeld en aangevuld met artikelen over ontwikkeling en opvoeding van peuters en kleuters in het algemeen. Onderwerpen als 'Luisteren en horen', 'Kijken en zien', 'Een nieuw broertje of zusje' over 'Opruimen' of 'Spreken'. Natuurlijk ook over 'Buitengewoon' en 'Een nieuw etiket'. De inhoudelijke stukken en columns worden afgewisseld met veertien bijpassende versjes en liedjes met muziek-notatie.

De liedjes worden voorgezongen zonder begeleiding op de bij behorende CD..


Mag ik ook...?

Hennie de Gans Wiggermans - En nu allemaal
Bestelnr:
11
Prijs:
€19,00

Huishoudelijk en ambachtelijk werk doen in de omgeving van jonge kinderen is belangrijk. Immers de omgeving waarin kinderen opgroeien is medebepalend voor hun ontwikkeling.

Huishoudelijk en ambachtelijk werk en de daaruit voortvloeiende bewegingen zullen kinderen stimuleren deze na te spelen. De gebaren die de werkzaamheden begeleiden, geven de kinderen mogelijkheden om hun eigen manier te vinden om dat te doen wat ze het beste kunnen: nadoen van wat ze zien in hun omgeving. Wij mogen, kunnen en moeten zorg dragen voor die omgeving.
Dat geldt niet alleen voor leidsters die beroepshalve met kinderen werken, maar vooral óók voor ouders en grootouders. Zij zijn immers degenen, die kinderen het meeste zien en hun voorbeeld willen ze graag allemaal navolgen.

Aan ieder hoofdstuk gaat een terugblik vooraf. Hoe werd huishoudelijk en ambachtelijk werk in de kleutertijd van de schrijfster gedaan? Verder geeft het boek veel achtergronden en suggesties om een en ander te doen. Achtenveertig liedjes met muzieknotatie, zevenenzestig versjes, verhaaltjes en een broodbakrecept werken daarbij ondersteunend.

150 pagina's gebonden met een stevige metalen draadrug.


Eén, twee, huppetee..!

Hennie de Gans Wiggermans - Een Twee Huppetee
Bestelnr:
10
Prijs:
€18.00

Er is een schat aan liedjes en versjes in ons taalgebied, waarin zogenaamde rekenbegrippen centraal staan. Dat bewijst deze uitgave. Dit praktijkboek gaat niet over rekenen, maar wel hoe er door veel spel en zang met deze begrippen kan worden omgegaan. Wanneer dit met vreugde en humor gedaan wordt, zal het latere rekenen voor hen verbonden zijn met deze plezierige ervaring en ten goede komen aan het leerproces. Totaal 110 pagina's, stevig gebonden met veel achtergrond, beschrijvingen en aanwijzingen, ruim 100 versjes en 25 liedjes met muzieknotatie. Bevat literatuuroverzicht.


Luister even...

Hennie de Gans Wiggermans - Luister even
Bestelnr:
9
Prijs:
€17.00

'Als het met vreugde en plezier gedaan wordt, zullen kinderen ook de vreugde en het plezier ontdekken van de taal die gebruikt wordt.'

Opnieuw een echt gebruiksboek! Met 90 liedjes (met muzieknotatie) en versjes waarin de dialoog centraal staat. Allemaal geschikt om 'uit te spelen' met en voor jonge kinderen van 2 tot 8 jaar. Formaat 21 x 21centimeter, rijk geïllustreerd, totaal 110 pagina's met uiteraard achtergronden, beschrijvingen en aanwijzingen hoe te spelen: als handgebaren-, tafel- of klein toneelspel.
Stevig gebonden met metalen o-wire.


Natuurlijk

Hennie de Gans Wiggermans - Natuurlijk
Bestelnr:
8
Prijs:
€17.00

Zonder intellectuele weetjes, maar met beelden en doe-activiteiten op een natuurlijke wijze interesse wekken voor het wonder dat natuur heet. Want voor een kind is de natuur (nog) een wonder. 'Natuurlijk' staat natuurlijk vol met verhaaltjes, liedjes, versjes en knutsels.

Voor jou wil ik zingen

Hennie de Gans Wiggermans - Voor jou wil ik zingen
Bestelnr:
7
Prijs:
€16.00

Dit boekje bevat 52 kinderliedjes van rond 1900 met muzieknotatie. (Dus uit de tijd waarin onze (bet)overgrootouders opgroeiden) Zij spelen zich af in de belevingswereld van kinderen en gaan over stout zijn, naar bed gaan, bloempjes, poesjes en andere dieren. Door de eenvoudige teksten spreken ze ook de kinderen van nu aan. Met een korte geschiedenis van het kinderlied vanaf ±1850.

´s Morgens vroeg

Hennie de Gans Wiggermans - 's Morgens vroeg
Bestelnr:
6
Prijs:
€18,00

Na veertien jaar is deze uitgave vernieuwd. Een ruimere opmaak maakt het gebruik makkelijker. Er zijn enige liedjes en versjes toegevoegd. Nieuw zijn enkele handgebarenspelen van Wilma Ellersiek. Dit is geen boek met kant en klare ochtendspelen, maar één dat laat zien hoe je ze zelf op een eenvoudige manier kunt maken én het waarom. Dus met veel aanwijzingen en suggesties, voorbeelden, liedjes en versjes. Zowel mét als zonder muzieknotatie en uitgebreide literatuurlijst.

Het staldeurtje

Hennie de Gans Wiggermans - Het Staldeurtje
Bestelnr:
5
Prijs:
€14,00

Kerst- en Driekoningen-spelletje(s) voor peuters en kleuters. Oude en nieuwe kerstliedjes met muzieknotatie vormen het uitgangspunt! Met aanwijzingen voor de opstelling van de ‘spelers’ en patronen voor het maken van de verkleedkleren.

Nog een keer

Hennie de Gans Wiggermans - Nog een keer
Bestelnr:
4
Prijs:
€15,00

Boekje met 33 op seizoen gerangschikte, kleine verhaaltjes en volkssprookjes, waarin de herhaling centraal staat. Om te lezen, te vertellen en te spelen. Met suggesties voor het maken en doen van kleine tafelspelen.

Timpetuis, ben je thuis?

Derde herziene druk met illustraties én CD

Hennie de Gans Wiggermans - Timpetuis ben je thuis
Bestelnr:
3
Prijs:
€20,00

Een praktisch werkboek over het zingen en opzeggen van versjes, met de nadruk op het bewegen. Vol met slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden. De hand- en vingerspelletjes met beschreven beweging. Van grote naar kleine gebaren, dus geschikt om te doen met kinderen van nul tot zeven jaar. Met tips over het belang van de diverse spelletjes en hoe ze thuis of met een groep gedaan kunnen worden. Op de bijgesloten CD worden de liedjes gezongen en de versjes opgezegd. Al luisterend kunnen de gebaren vanuit het boek geoefend en de muziek en intonatie geleerd worden.

Héél het jaar feest!

Hennie de Gans Wiggermans - Heel het jaar feest
Bestelnr:
2
Prijs:
€16,00

De vele feesten die in de vrijeschoolkleuterklas worden gevierd, zijn in dit boek vanuit de praktijk beschreven. Ook een verjaardagsfeest en een winterwandeling komen aan bod. Bijna 90 pagina’s met achtergronden, liedjes, versjes, sugges ties en over het hoe en waarom. Een praktische uitgave voor opvoeders van het kind tussen nul en zeven jaar. Deze derde druk is sterk uitgebreid. Ondermeer met een geboorte- en een Sint Nicolaasverhaal. Vier uitgewerkte handgebarenspelen van Wilma Ellersiek opgenomen maken het een echt werkboek!

Spelen is Leren!

Hennie de Gans Wiggermans - Spelen is leren
Bestelnr:
1

Prijs:
€16,00


In hun spel leren jonge kinderen alles, wat nodig is voor het intellectuele leren. Een boek met achtergronden, liedjes, versjes en suggesties over het hoe en waarom. Over de gewoonten en de inrichting van de kleuterklas in de Vrijeschool en het waarom. Een heel dagprogramma in de kleuterklas beschreven vanuit de praktijk. Ook over schoolrijpheid, schooljaarafsluiting en omgaan met veranderingen. Dit boek kwam in 1997 als eerste boek uit. Deze zesde druk is geheel herzien en uitgebreid met nieuwe hoofdstukken.

Bestellen

Zo bestelt u:

 1. Noteer het (de) bestelnummer(s) en bereken het totaalbedrag.
  Totaal bedrag = prijs boek(en) met verzendkosten.
  Verzendkosten binnen Nederland
  één t/m drie boekjes: €4,50
  Vier t/m 10 exemplaren: €7,-
  Meer dan 10 exemplaren: géén verzendkosten.
  Verzendkosten voor België: €10,- per pakket
 2. Stuur uw naam, adres en bestelnummers per e-mail naar: info@dgnp.nl
 3. Totaalbedrag overmaken op onderstaand rekeningnummer.
 4. Vermeld bij ‘mededelingen’: besteladres en bestelnummer(s)

Voorbeeld:

Bedrag: (prijs van de boekjes + verzendkosten)
Naar rekening: IBAN  NL02INGB0008117332  - BIC INGBNL2A
  t.n.v. DGNP Vorm Natuur en Educatie
Mededelingen: Bestelnr  1 t/m 11
  Pedagogenweg 13, 2200HW Schooldorp
   
Verzendkosten: Eén boekje of CD €3,00, voor elk bestelnummer meer + €1.00. (Voor België: €2,- porto opslag)


Instellingen, Scholen, Bedrijven:

Stuur uw bestelbon met naam en adresgegevens / BTW-nummer schriftelijk naar onderstaand adres / per e-mail naar: info@henniedegans.nl  of neem telefonisch contact op. U ontvangt bij uw bestelling een BTW-factuur.

DGNP Vorm Natuur Educatie
Wierhuisterweg 27
9968AN Pieterburen
tel. 0595-528749
06-51399555

Workshops op uw locatie

Op verzoek verzorgen wij praktijkgerichte workshops op locatie.  Workshops van één of meerdere dagen of dagdelen. U verzorgt zelf de werving van minstens tien deelnemers. Dit kunnen (groot- en gast-)ouders, peuter- en kleuterleidsters zijn. U zorgt ook voor een ruimte, waar de workshop gegeven kan worden. Per deelnemer is één in een ruime kring geplaatste stoel noodzakelijk. De workshops wordt gegeven in twee dagdelen, van  10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onderbroken door koffie-, of theepauze.

Workshop 'Timpetuis'

Spelen met liedjes en versjes
Over het zingen en opzeggen van liedjes en versjes, met de nadruk op beweging.
Slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden.
Maar ook hand- en vingerspelletjes en de bijbehorende bewegingen.
Van grote naar kleine gebaren, dus geschikt om te doen met kinderen van nul tot zeven jaar.
Met enige achtergrond over het belang van het zingen en opzeggen van versjes.
Natuurlijk met aanwijzingen, voorbeelden en suggesties hoe ze thuis of met een groep gedaan kunnen worden. Als leidraad wordt het boek 'Timpetuis, ben je thuis?' gebruikt.

Workshop 'Nog een keer'

Vertellen en uitspelen van herhaalverhaaltjes
Herhaalsprookjes zijn voor jonge kinderen tot 7 jaar heerlijk om naar te luisteren.
Als er dan ook een zogenaamd tafelspel bij gespeeld wordt is het voor hen een goede bijdrage aan de taalontwikkeling. Het belang van het vertellen, de herhaling en het uitbeelden wordt benadrukt. Ook wordt er samen met de deelnemers een klein spel gemaakt.
Prentenboeken en andere boeken met herhalingsmotief komen in beeld.
Als leidraad wordt het boek 'Nog een keer!' gebruikt.

Workshop 'Natuurlijk!'

Natuurbeleving met en voor jonge kinderen
Met kinderen kijken naar de natuur en vooral het ervaren is voor hen en volwassenen een belevenis. Kijken met de ogen van kinderen is iets wat volwassenen weer moeten leren. Kinderen zien meer dan zij. Wat kunnen we doen om hen níet uit die verwondering te halen, maar het juist met hen mee te beleven? Met voorbeelden, ervaringen en stimuleringen. 
Als leidraad wordt het boek 'Natuurlijk!' gebruikt.

Workshop 'Mag ik ook?'

De 'arbeid' in de omgeving van kinderen
Over hoe het werk van de volwassenen in de omgeving van kinderen een noodzaak is om hen bij hun ontwikkeling te helpen. Meedoen en -helpen bij alles wat er gebeurt is voor hen een feest, maar draagt tegelijkertijd bij aan hun sociale, emotionele en motorische ontwikkeling.
De zelfredzaamheid en de aandacht voor dat wat er in hun omgeving gebeurt maakt dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Alle zintuigen worden aangesproken bijvoorbeeld bij het samen broodbakken. Met veel voorbeelden uit het dagelijkse leven.
Als leidraad wordt het boek 'Mag ik ook?' gebruikt.

Workshop 'Handgebarenspelen van Wilma Ellersiek'

Als antwoord op de vele problemen en vraagstukken die zij tegenkwam bij jonge kinderen heeft hoogleraar Wilma Ellersiek (1921-2007), ritmische muzikale handgebarenspelen ontwikkeld.  Zij verdiepte zich in de pedagogiek van Rudolf Steiner en werkte zijn impulsen over gebaren, bewegen en ritme uit. Bij deze spelen gaat het om het tot uitdrukking brengen van melodie, ritme, intonatie en klank in het gesproken woord. Het vraagt heel veel oefening om de gebaren tot in de puntjes te beheersen. Deze spelen zijn gebundeld in verschillende Duitse- en Engelstalige boeken. In het Nederlands staan ze nergens in, maar worden ze in cursussen mondeling overgedragen.
Leidraad is onder andere:
 • Wat is er anders aan dan de 'gewone' gebarenspelletjes?
 • Wat is de werking van deze spelen?
 • Waar worden de kinderen op aangesproken?
 • Welke zintuigen worden aangesproken en ontwikkeld bij het doen ervan?
 • Hoe kan het dat drukke kinderen rustig worden en stille kinderen beweeglijker? 
 • Hoe doe je ze zo dat ze ook inderdaad werken bij kinderen?
 • Hoe maak je deze spelen tot iets waar jezelf en de kinderen met vreugde aankunnen meedoen?
Door het vele oefenen zullen de spelen na afloop van de cursus meteen in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Prijs per 2 dagdelen:
Basis: € 470,- excl 6% btw
Toeslag meer dan 10 deelnemers: € 22,50 p.p voor de 11e t/m 16e deelnemer
Toeslag bij 17 of meer deelnemers: € 20,- p.p vanaf de 11e deelnemer
(Bijvoorbeeld: totaal 21 deelnemers: = € 470,- + (11 x €20,- =€220,-) totaal € 690,-)

Reiskostenvergoeding minimaal € 60,- tot maximaal € 90,-
Bovenstaande prijzen zijn inclusief uitvoerings-, voorbereidings- en reisuren.
De deelnemers van een workshop ontvangen een syllabus, of korting op één bij de workshop als leidraad gebruikt boekje.

Cursussen

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april 2014 verzorgen wij een intensieve training met de Handgebarenspelen van Wilma Ellersiek. Onder leiding van Hennie de Gans-Wiggermans leert en oefent u een aantal van deze waardevolle spelen. Ook krijgt u veel over de achtergronden te horen.

Als antwoord op de vele problemen die zij bij jonge kinderen tegenkwam, ontwikkelde hoogleraar Wilma Ellersiek (1921-2007), ritmische muzikale handgebarenspelen. Zij verdiepte zich in de pedagogiek van Rudolf Steiner en werkte zijn impulsen over gebaren, bewegen en ritme uit. Bij deze spelen ligt de nadruk op het tot uitdrukking brengen van melodie, ritme, intonatie en klank in het gesproken woord. Leidraad bij deze spelen vormt ondermeer:

 • Wat is er anders dan bij de ‘gewone’ spelletjes?
 • Wat is de werking van deze spelen?
 • Welke zintuigen worden aangesproken en ontwikkeld?
 • Waarom worden drukke kinderen rustiger en stille kinderen beweeglijker?
 • Hoe doe je ze zo dat de spelen ook inderdaad werken?
 • Hoe maak je deze spelen tot iets waar jij én de kinderen met vreugde aan meedoe
Wie meer wil weten leest bijgaande folder, ook een opgaveformulier kunt u uitprinten.