|
Intro
|
Boekjes
|
Bestellen
|
Workshops
|

Hennie de Gans-Wiggermans schrijft boeken met kinderliedjes, versjes en verhaaltjes gericht op de praktijk van kinderdagverblijf, peuter- en kleuterklas. Maar ook ouders met jonge kinderen kunnen veel nut en plezier aan deze boeken beleven.

Na haar opleiding tot kleuterleidster heeft Hennie de Gans-Wiggermans vanaf 1964 met peuters en kleuters gewerkt. In 1981 koos zij voor het Vrijeschoolonderwijs, eerst met peuters en later met kleuters. De laatste jaren heeft zij zich steeds meer toegelegd op het doorgeven van haar ervaring. Niet alleen door het samenstellen van boeken. Ook door het geven van workshops, advies en begeleiding aan collega’s, ouders en andere belangstellenden.

De volgende titels zijn inmiddels verschenen:
 • 'Gewoon'
 • Mag ik ook..?
 • Eén, twee, huppetee..!
 • Luister even...
 • Natuurlijk
 • Voor jou wil ik zingen
 • ´s Morgens vroeg
 • Het staldeurtje kraakte
 • Nog een keer
 • Timpetuis, ben je thuis?
 • Héél het jaar feest!
 • Spelen is Leren!

'Gewoon'

Hennie de Gans Wiggermans - Gewoon
Bestelnr:
12
Prijs:
€21,00

Een boek voor (groot-)ouders, peuter- en kleuterleidster. Opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen in leesbare verhalen.

Tien jaar lang verzorgde Hennie de Gans-Wiggermans voor het blad 'Rondom het Kind' een column. Voor elk nummer schreef zij een artikel over kijken naar en zien van kinderen, met haar kleindochters als voorbeeld. In dit boek zijn deze columns gebundeld en aangevuld met artikelen over ontwikkeling en opvoeding van peuters en kleuters in het algemeen. Onderwerpen als 'Luisteren en horen', 'Kijken en zien', 'Een nieuw broertje of zusje' over 'Opruimen' of 'Spreken'. Natuurlijk ook over 'Buitengewoon' en 'Een nieuw etiket'. De inhoudelijke stukken en columns worden afgewisseld met veertien bijpassende versjes en liedjes met muziek-notatie.

De liedjes worden voorgezongen zonder begeleiding op de bij behorende CD..


Mag ik ook...?

Hennie de Gans Wiggermans - En nu allemaal
Bestelnr:
11
Prijs:
€19,00

Huishoudelijk en ambachtelijk werk doen in de omgeving van jonge kinderen is belangrijk. Immers de omgeving waarin kinderen opgroeien is medebepalend voor hun ontwikkeling.

Huishoudelijk en ambachtelijk werk en de daaruit voortvloeiende bewegingen zullen kinderen stimuleren deze na te spelen. De gebaren die de werkzaamheden begeleiden, geven de kinderen mogelijkheden om hun eigen manier te vinden om dat te doen wat ze het beste kunnen: nadoen van wat ze zien in hun omgeving. Wij mogen, kunnen en moeten zorg dragen voor die omgeving.
Dat geldt niet alleen voor leidsters die beroepshalve met kinderen werken, maar vooral óók voor ouders en grootouders. Zij zijn immers degenen, die kinderen het meeste zien en hun voorbeeld willen ze graag allemaal navolgen.

Aan ieder hoofdstuk gaat een terugblik vooraf. Hoe werd huishoudelijk en ambachtelijk werk in de kleutertijd van de schrijfster gedaan? Verder geeft het boek veel achtergronden en suggesties om een en ander te doen. Achtenveertig liedjes met muzieknotatie, zevenenzestig versjes, verhaaltjes en een broodbakrecept werken daarbij ondersteunend.

150 pagina's gebonden met een stevige metalen draadrug.


Eén, twee, huppetee..!

Hennie de Gans Wiggermans - Een Twee Huppetee
Bestelnr:
10
Prijs:
€18.00

Er is een schat aan liedjes en versjes in ons taalgebied, waarin zogenaamde rekenbegrippen centraal staan. Dat bewijst deze uitgave. Dit praktijkboek gaat niet over rekenen, maar wel hoe er door veel spel en zang met deze begrippen kan worden omgegaan. Wanneer dit met vreugde en humor gedaan wordt, zal het latere rekenen voor hen verbonden zijn met deze plezierige ervaring en ten goede komen aan het leerproces. Totaal 110 pagina's, stevig gebonden met veel achtergrond, beschrijvingen en aanwijzingen, ruim 100 versjes en 25 liedjes met muzieknotatie. Bevat literatuuroverzicht.


Luister even...

Hennie de Gans Wiggermans - Luister even
Bestelnr:
9
Prijs:
€18.00

'Als het met vreugde en plezier gedaan wordt, zullen kinderen ook de vreugde en het plezier ontdekken van de taal die gebruikt wordt.'

Opnieuw een echt gebruiksboek! Met 90 liedjes (met muzieknotatie) en versjes waarin de dialoog centraal staat. Allemaal geschikt om 'uit te spelen' met en voor jonge kinderen van 2 tot 8 jaar. Formaat 21 x 21centimeter, rijk geïllustreerd, totaal 110 pagina's met uiteraard achtergronden, beschrijvingen en aanwijzingen hoe te spelen: als handgebaren-, tafel- of klein toneelspel.
Stevig gebonden met metalen o-wire.


Natuurlijk

Hennie de Gans Wiggermans - Natuurlijk
Bestelnr:
8
Prijs:
€17.00

Zonder intellectuele weetjes, maar met beelden en doe-activiteiten op een natuurlijke wijze interesse wekken voor het wonder dat natuur heet. Want voor een kind is de natuur (nog) een wonder. 'Natuurlijk' staat natuurlijk vol met verhaaltjes, liedjes, versjes en knutsels.

Voor jou wil ik zingen

Hennie de Gans Wiggermans - Voor jou wil ik zingen
Bestelnr:
7
Prijs:
€17.00

Dit boekje bevat 52 kinderliedjes van rond 1900 met muzieknotatie. (Dus uit de tijd waarin onze (bet)overgrootouders opgroeiden) Zij spelen zich af in de belevingswereld van kinderen en gaan over stout zijn, naar bed gaan, bloempjes, poesjes en andere dieren. Door de eenvoudige teksten spreken ze ook de kinderen van nu aan. Met een korte geschiedenis van het kinderlied vanaf ±1850.

´s Morgens vroeg

Hennie de Gans Wiggermans - 's Morgens vroeg
Bestelnr:
6
Prijs:
€19,00

Na veertien jaar is deze uitgave vernieuwd. Een ruimere opmaak maakt het gebruik makkelijker. Er zijn enige liedjes en versjes toegevoegd. Nieuw zijn enkele handgebarenspelen van Wilma Ellersiek. Dit is geen boek met kant en klare ochtendspelen, maar één dat laat zien hoe je ze zelf op een eenvoudige manier kunt maken én het waarom. Dus met veel aanwijzingen en suggesties, voorbeelden, liedjes en versjes. Zowel mét als zonder muzieknotatie en uitgebreide literatuurlijst.

Het staldeurtje

Hennie de Gans Wiggermans - Het Staldeurtje
Bestelnr:
5
Prijs:
€16,00

Kerst- en Driekoningen-spelletje(s) voor peuters en kleuters. Oude en nieuwe kerstliedjes met muzieknotatie vormen het uitgangspunt! Met aanwijzingen voor de opstelling van de ‘spelers’ en patronen voor het maken van de verkleedkleren.

Nog een keer

Hennie de Gans Wiggermans - Nog een keer
Bestelnr:
4
Prijs:
€17,00

Boekje met 33 op seizoen gerangschikte, kleine verhaaltjes en volkssprookjes, waarin de herhaling centraal staat. Om te lezen, te vertellen en te spelen. Met suggesties voor het maken en doen van kleine tafelspelen.

Timpetuis, ben je thuis?

Derde herziene druk met illustraties én CD

Hennie de Gans Wiggermans - Timpetuis ben je thuis
Bestelnr:
3
Prijs:
€21,00

Een praktisch werkboek over het zingen en opzeggen van versjes, met de nadruk op het bewegen. Vol met slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden. De hand- en vingerspelletjes met beschreven beweging. Van grote naar kleine gebaren, dus geschikt om te doen met kinderen van nul tot zeven jaar. Met tips over het belang van de diverse spelletjes en hoe ze thuis of met een groep gedaan kunnen worden. Op de bijgesloten CD worden de liedjes gezongen en de versjes opgezegd. Al luisterend kunnen de gebaren vanuit het boek geoefend en de muziek en intonatie geleerd worden.

Héél het jaar feest!

Hennie de Gans Wiggermans - Heel het jaar feest
Bestelnr:
2
Prijs:
€17,00

De vele feesten die in de vrijeschoolkleuterklas worden gevierd, zijn in dit boek vanuit de praktijk beschreven. Ook een verjaardagsfeest en een winterwandeling komen aan bod. Bijna 90 pagina’s met achtergronden, liedjes, versjes, sugges ties en over het hoe en waarom. Een praktische uitgave voor opvoeders van het kind tussen nul en zeven jaar. Deze derde druk is sterk uitgebreid. Ondermeer met een geboorte- en een Sint Nicolaasverhaal. Vier uitgewerkte handgebarenspelen van Wilma Ellersiek opgenomen maken het een echt werkboek!

Spelen is Leren!

Hennie de Gans Wiggermans - Spelen is leren
Bestelnr:
1

Prijs:
€17,00


In hun spel leren jonge kinderen alles, wat nodig is voor het intellectuele leren. Een boek met achtergronden, liedjes, versjes en suggesties over het hoe en waarom. Over de gewoonten en de inrichting van de kleuterklas in de Vrijeschool en het waarom. Een heel dagprogramma in de kleuterklas beschreven vanuit de praktijk. Ook over schoolrijpheid, schooljaarafsluiting en omgaan met veranderingen. Dit boek kwam in 1997 als eerste boek uit. Deze zesde druk is geheel herzien en uitgebreid met nieuwe hoofdstukken.

Bestellen

Zo bestelt u:

 1. Noteer het (de) bestelnummer(s) en tel de prijs van de boekjes bij elkaar op, samen met de verzendkosten.
  Uw bijdrage in de verzendkosten binnen Nederland is:
  Eén tot en met drie boekjes: €4,50
  Vier tot en met tien exemplaren: €7,-
  Meer dan 10 exemplaren: géén verzendkosten.
  Verzendkosten voor België: €10,- per zending
 2. Stuur uw naam, adres en bestelnummers per e-mail naar: info@dgnp.nl
 3. Het Totaalbedrag maakt u over op rekening met IBAN-nummer.
 4. IBAN: NL02INGB 0008117332
  BIC: INGBNL2A
  t.n.v. DGNP Educatieve Uitgaven, Pieterburen.
 5. Vermeld bij de ‘mededelingen’: besteladres en bestelnummer(s).
 6. Voor de volledigheid: stuur een e-mail met uw postadres naar info@dgnp.nl
 7. U ontvangt bij uw bestelling een BTW-factuur.


Educatieve uitgaven


Adviesbureau voor de pedagogie van het jonge kind
Wierhuisterweg 27 9968 AN Pieterburen
tel 06 51399555
info@dgnp.nl
NL02INGB0008117332 || BTW nr NL63526724 || KvK nr 17109524

Workshops

Op verzoek verzorgen wij praktijkgerichte workshops van één of meer dagen. Actieve deelname speelt een belangrijke rol; theorie- en praktijkonderwijs vindt gelijktijdig plaats. We oefenen veel en kijken waarom het juist op een bepaalde manier gedaan wordt. Er zijn inhoudelijk twee verschillende workshops, die in lengte en inhoud kunnen verschillen.

Workshop ‘Timpetuis; spelen met liedjes en versjes.'

Spelen met liedjes en versjes
Over het zingen en opzeggen van liedjes en versjes, met de nadruk op beweging. Slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden. Maar ook hand- en vingerspelletjes en de bijbehorende bewegingen.

Workshop 'Handgebarenspelen van Wilma Ellersiek'

Als antwoord op de vele problemen die zij bij jonge kinderen tegenkwam, ontwikkelde hoogleraar Wilma Ellersiek (1921-2007), ritmische muzikale handgebarenspelen. Zij verdiepte zich in de pedagogiek van Rudolf Steiner en werkte zijn impulsen over gebaren, bewegen en ritme uit. Bij deze spelen gaat het om het tot uitdrukking brengen van melodie, ritme, intonatie en klank in het gesproken woord. Het vraagt heel veel oefening van de leerkracht om de gebaren tot in de puntjes te beheersen. Leidraad vormt ondermeer:
 • Wat is er anders aan dan de 'gewone' gebarenspelletjes?
 • Wat is de werking van deze spelen?
 • Waar worden de kinderen op aangesproken?
 • Welke zintuigen worden aangesproken en ontwikkeld bij het doen ervan?
 • Hoe kan het dat drukke kinderen rustig worden en stille kinderen beweeglijker? 
 • Hoe doe je ze zo dat ze ook inderdaad werken bij kinderen?
 • Hoe maak je deze spelen tot iets waar jezelf en de kinderen met vreugde aankunnen meedoen?
Deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus en een certificaat van deelname.
Prijzen op aanvraag en afhankelijk van aantal deelnemers

Workshop op uw locatie?

De workshop vindt plaats in uw school of vestiging. U verzorgt zelf de werving van minstens tien deelnemers, zoals collega peuter- en kleuterleidsters of (gast) ouders.

Tijdsduur en prijs:

Tijdsduur: Tweemaal twee en een half uur, onderbroken door koffie/thee/lunchpauze

Basisprijs: € 490,-
Toeslag meer dan 10 deelnemers: € 22,50 p.p voor de 11e t/m 16e deelnemer
Toeslag bij 17 of meer deelnemers: € 20,- p.p vanaf de 11e deelnemer
(Bijvoorbeeld: totaal 21 deelnemers: = € 470,- + (11 x €20,- =€220,-) totaal € 690,-)
Bijdrage reiskosten maximaal € 90,- BTW 6%
(Bovenstaande prijzen zijn inclusief uitvoerings-, voorbereidings- en reisuren.)

Of een weekend bij ons?

Een workshop van vijf dagdelen, inclusief verblijf en biologische maaltijden in combinatie met ontspannende activiteiten, zoals een stiltewandeling naar de waddendijk of een muziekuitvoering in de middeleeuwse kerk. U verzorgt zelf de werving van minimaal tien deelnemers, zoals collega peuter- en kleuterleidsters of (gast)ouders. Ook uitstekend als teambuilding.

Prijzen op aanvraag en afhankelijk van aantal deelnemers